Ubytovací řád


• Po předložení dokladů totožnosti a zaplacení pobytu jste obdrželi klíč od pokoje a hlavních vchodových dveří. Poslední den pobytu předejte prosím klíče a pokoj majiteli nebo jím pověřené osobě do 10 hodin. Před odjezdem uveďte pokoj do původního stavu.

Do budovy, respektive její obytné části (horního podlažá) je zákaz vstupu osobám, které zde nejsou ubytované.

• V celém objektu platí přísný zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze venku na zahradě.
Nedopalky neodhazujte na zem.

• Na pokojích nepoužívejte vlastní elektrospotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k Vaší osobní hygieně ( holících, případně masážních strojků, sušičů vlasů a pod.).

• Dodržujte noční klid od 22 do 7 hodin. I mimo tuto dobu nerušte ostatní hosty či sousedy přílišným hlukem.

Dodržujte čistotu a pořádek, a to i na zahradě a kolem ohniště.

Objekt je vybaven hasebními prostředky a podléhá požárním předpisům.

Dbejte o bezpečnost osob a majetku. Případné škody způsobené na zařízení jste povinni uhradit v plné výši.

Při každém odchodu zavřete okna (kromě možné polohy pro ventilaci), zhasněte světla, vypněte spotřebiče (vařič), zamkněte pokoj, v nočních hodinách po uzavření hospůdky a servisu i budovu.

Chovejte se ohleduplně k sousedům, nevstupujte na jejich pozemky. Je možné se pohybovat volně po našem pozemku.

Jste povinni dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je porušíte, má provozovatel právo od poskytnutí ubytovací služby odstoupit.

Děkujeme za dodržování pravidel v našem ubytovacím zařízení a přejeme Vám příjemný pobyt.

Stornopoplatky

- více než 1 měsíc před zahájením pobytu - bez storno poplatku
- 8 - 30 dnů před zahájením pobytu - 50%
- týden před zahájením pobytu - 100%SUNDISK s.r.o.
Kontaktní osoba: Tomáš Koudelka, tel.: 776 702 742
Využijte rovněž sítě služeb sportovně-rekreačních areálů a půjčoven sportovních potřeb SUNDISK Family na Žluté plovárně na Malé Skále, v Dolánkách u Turnova a ostatních základnách v Českém ráji a v severních Čechách.
www.sundiskfamily.cz | tel.: +420 775 580 388
Novinky

+420 485 100 500 Naše provozovny:

Provozovatel

Sundisk s.r.o.

Sportovní a kulturní produkce Firemní akce (outdoor,teambuilding) Event marketing

Všechny naše provozovny: